V5-23
Point-to-Point
V5-23
280 Mbps
3.1 - 6.4 GHz
要求報價 載入中